Игри

Информация за страница Цалапица

       Цалапица е село в южната част на страната ни, намираща се на територията на община Родопи. Областта на селото е Пловдивска и е известно като едно от най-натоварените по отношение на пътната ни инфраструктура. От там минава магистрала Тракия, както и пътният участък Пловдив – Пазарджик. Освен това населеното място се намира в сърцевината на Горнотракийската низина, което още повече увеличава стратегическото му значение. Почвите на селото са богати и плодородни,което ги прави подходящи за отглеждане на плодове и зеленчуци. На различно близко разстояние от селото се намират няколко града, между които са Съединение и Стамболийски. Има няколко разпространени легенди за това населено място, като според първата още през 12-ти век кръстосонците настъпили в него в посока запад. Така по известния в селото друм те били предвождани от някой от испанските крале, а крайната цел на похода е Ерусалим, както се знае добре от хрониките на историята.

       В местността Каламица жената на краля е оставена заедно с много на брой телохранители и неща за живеене, защото е в напреднала бременност и не може да продължи по пътя. На това място кралската съпруга заедно със своята прислуга прекарва много време, поне две години. И тъ като по име всички я наричали Цалапица, ето така кръстили селището. То запазва името си и към днешна дата, но тази легенда си съперничи и с други предания, вероятно заслужаващи вниманието на потребителите. Другата легенда е свързана със съществуването в региона на цели пет селища, като те преди били малки населени места. Когато османските нашественици започват своите вътрешни походи в страната, през селищата минава главният път, наричан от всички Друма. Периодът е известен с многобройните зверства и жестокости на поробителите, които се гаврят с местното население и разрушават техните домове. Всичко това принуждава оцелелите мъже и жени да напуснат селото и да търсят други места за живеене. Днес мястото на селото е добре познато, но в епохата на османските жестокости там преобладават колибите от овчарски тип. Петте селища прерастват в едно голямо при заселването на хората, което дава повод местните да го наричат „цела петица”.

      Повече от сигурно е, че Цалапица съществува още от епохата на Средновековието – документи от 1472-ра година от османски произход свидетелства за съществуването на това населено място. През 1860-та година дори се стига до намирането на голям брой исторически ръкописи, но учудващо или не, днес до нас не е достигнал нито един от тези ценни документи. Най-ранните такива са от 15-ти век според един от броевете на тогавашния вестник Цариград, но не е изключено да има и архиви с по-стара задна дата. За образованието в днешното село основно се грижи училище от основен тип, носещо името на създателя на История Славянобългарска Паисий Хилендарски. Също така има и читалище, наречено Пролет, като това е често срещано наименование за подобен род културни институции. Вероятно името е свързано със сезона по символичен начин, защото тогава растенията и животните се пробуждат за нов живот, следователно и хората, ползващи услугите на читалището, стават по-будни и образовани.

eXTReMe Tracker